Trắc nghiệm Giây, thế kỉ (Cơ bản)

  • 1188 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Thế kỉ thứ mười hai được viết bằng chữ số la mã là:

Xem đáp án

Đáp án B

Thế kỉ thứ mười hai được viết bằng chữ số la mã là: XII

Vậy ta chọn đáp án: B. XII


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Từ năm 101 đến năm 200 gọi là thế kỉ:

Xem đáp án

Đáp án B

1 thế kỉ = 100 năm

Từ năm 101 đến năm 200 gọi là thế kỉ thứ hai

Vậy ta chọn đáp án: B. Thứ hai


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Từ năm 901 đến năm 1000 gọi là thế kỉ:

Xem đáp án

Đáp án C

Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ thứ nhất

Mà 100 năm = 1 thế kỉ nên

Từ năm 901 đến năm 1000 gọi là thế kỉ thứ mười

Vậy ta chọn đáp án: C. Thứ mười


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Bạn Tuấn trong hình xem ti vi lúc:

Xem đáp án

Đáp án A

Nhìn vào hình trên ta thấy bạn Tuấn xem ti vi lúc đồng hồ chỉ 6 giờ 40 phút

Vậy ta chọn đáp án: A. 6 giờ 40 phút


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Hai bạn Lan và Tuấn trong hình trên đi học lúc mấy giờ?

Xem đáp án

Đáp án A

Nhìn vào hình ta thấy hai bạn đi học lúc đồng hồ chỉ 7 giờ 10 phút

Vậy ta chọn đáp án: A. 7 giờ 10 phút


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận