Trắc nghiệm: Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung) có đáp án

  • 437 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thân Nhân Trung đỗ Tiến sĩ năm nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Dòng nào dưới đây nêu thông tin không đúng về tiểu sử, thân thế của Thân Nhân Trung?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba (1442) được xem là bài văn bia quan trọng nhất trong số 82 bài văn bia ở Văn Miếu (Hà Nội), chủ yếu vì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận