Trắc nghiệm Hóa 11 KNTT Bài 25: Ôn tập chương 6 có đáp án

  • 82 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhóm -COOH là nhóm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhóm -COOH là nhóm carboxyl.


Câu 2:

Carboxylic acid có tính acid do?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Carboxylic acid có tính acid do nhóm -COOH có thể phân li ra H+.


Câu 3:

Tính chất hóa học đặc trưng của carboxylic acid là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tính chất hóa học đặc trưng của carboxylic acid là tính acid.


Câu 4:

Công thức chung của carboxylic acid đơn chức là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Công thức chung của carboxylic acid đơn chức là R-COOH.

 


Câu 5:

Khi oxi hóa một alcohol thu được một aldehyde. Kết luận nào dưới đây là đúng khi nói về bậc của alcohol đó?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khi oxi hóa một alcohol thu được một aldehyde thì alcohol bậc I.                                


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận