Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Nitrogen có đáp án

  • 71 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trong tự nhiên, đơn chất nitrogen có nhiều trong

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong khí quyển Trái Đất, nitrogen là nguyên tố phổ biến nhất, chiếm 75% khối lượng (hoặc 78,1% thể tích).


Câu 2:

Đặc điểm cấu tạo của phân tử N2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phân tử nitrogen gồm hai nguyên tử, liên kết với nhau bằng liên kết ba (1 liên kết σ và 2 liên kết π).


Câu 3:

Vị trí của nguyên tố N (Z = 7) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nguyên tố nitrogen ở ô số 7, chu kì 2, nhóm VA trong bảng tuần hoàn.


Câu 4:

Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lí của N2?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ở điều kiện thường, nitrogen là chất khí, không màu, không mùi, không vị, khó hoá lỏng, tan rất ít trong nước, nhẹ hơn không khí vì \[{d_{{N_2}/kk}} = \frac{{28}}{{29}} < 1\].


Câu 5:

Trong hợp chất, nitrogen có các mức oxi hóa nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nitrogen tạo ra nhiều hợp chất với các số oxi hoá khác nhau từ -3 đến +5. Các số oxi thường gặp của nitrogen trong hợp chất là: -3, +1, +2, +3, +4, +5.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận