Trắc nghiệm: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo) có đáp án

  • 509 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Nội dung giao tiếp trong câu ca dao Ai ơi, chớ bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Mục đích giao tiếp giữa người bán và người mua ở chợ là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Nội dung nổi bật của bài ca dao sau là gì?

Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát,

Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông.

Thân em như chẽn lúa đòng đòng,

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận