Trắc nghiệm : Khái quát lịch sử tiếng Việt có đáp án

  • 380 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dòng nào diễn đạt đúng về vai trò của tiếng Việt?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Dòng nào không thể hiện rõ vai trò quan trọng của tiếng Việt?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Dòng nào nêu đúng những nhóm ngôn ngữ cùng họ Nam Á với tiếng Việt?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Nhóm ngôn ngữ nào không cùng họ có mối quan hệ với tiếng Việt?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Trong thời kì phương Bắc đô hộ, tiếng Việt vay mượn từ ngôn ngữ nào nhiều nhất?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận