Trắc nghiệm : Lập dàn ý bài văn nghị luận có đáp án

  • 299 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Lập dàn ý là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Việc lập dàn ý bài văn nghị luận giúp cho người viết bao quát được điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Ngoài ra, việc lập dàn ý bài văn nghị luận còn giúp cho người viết như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Khi tìm ý cho bài văn nghị luận, ta cần làm gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Trong phần thân bài, người viết không cần chú ý điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận