Trắc nghiệm : Lập dàn ý bài văn thuyết min có đáp án

  • 379 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bố cục ba phần của một văn thuyết minh là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Nhiệm vụ của mỗi phần của bài văn nghị luận là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Xác định đề tài là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Trong phần thân bài, cần sắp xếp ý như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận