Trắc nghiệm: Lập kế hoạch cá nhân có đáp án

  • 399 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Kế hoạch cá nhân là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Khi lập được kế hoạch cá nhân, ta sẽ:

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Để lập được kế hoạch cá nhân, ta cần nắm được điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Ngoài tiêu đề, bản kế hoạch cá nhân thường có mấy phần?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận