Trắc nghiệm: Lập luận trong văn nghị luận có đáp án

  • 303 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cách giải thích nào đúng về khái niệm lập luận?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Mục đích của lập luận là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Dòng nào nêu không đúng mục đích chính của lập luận trong văn nghị luận?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Dòng nào nêu không đúng việc cần phải làm khi xây dựng một lập luận?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Câu nào sau đây nêu đúng định nghĩa về luận điểm?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận