Bài trắc nghiệm

  • 3758 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 1:

Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là: 

Xem đáp án

Phương pháp: Kiến thức bài 6 - Đất nước nhiều đồi núi

Cách giải:

- Loại A: các khối núi và cao nguyên là đặc điểm vùng Trường Sơn Nam

- Loại C: bốn cánh cung lớn là đặc điểm vùng núi Đông Bắc

- Loại D: nâng cao hai đầu, thấp ở giữa là đặc điểm vùng núi Trường Sơn Bắc

- B đúng: Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là có nhiều núi cao đồ sộ nhất cả nước. Điển hình là dãy Hoàng Liên Sơn.

Chọn B.


Câu 2:

Sự hình thành gió mùa Đông Nam ở đồng bằng Bắc Bộ nước ta là do tác động kết hợp của 

Xem đáp án

Phương pháp: Kiến thức bài 9 – Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Cách giải:

Sự hình thành gió mùa Đông Nam ở đồng bằng Bắc Bộ nước ta là do áp thấp Bắc Bộ khơi sâu hút gió mùa Tây Nam đổi hướng đông nam => gọi là gió mùa Đông Nam

Chọn C.


Câu 3:

Chống hạn hán ở nước ta phải luôn kết hợp với chống 

Xem đáp án

Phương pháp: Kiến thức bài 15 – Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Cách giải:

Chống hạn hán ở nước ta phải luôn kết hợp với chống cháy rừng. Bởi thời tiết khô nóng rất dễ xảy ra hiện tượng cháy rừng trên diện rộng. 

Chọn D.


Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây không thuộc cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta: 

Xem đáp án

Phương pháp: Kiến thức bài 26 – Cơ cấu ngành công nghiệp 

Cách giải:

Sản xuất công nghiệp có sự phân hóa theo không gian là đặc điểm của cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ 

– Đây không phải là đặc điểm của cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta

Chọn C.


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có tỉ trong khu vực công nghiệp - xây dựng lớn nhất? 

Xem đáp án

Phương pháp: Sử dụng Atlat Địa lí trang 17

Cách giải:

Trung tâm kinh tế có tỉ trọng ngành công nghiệp- xây dựng lớn nhất là Đà Nẵng.

Chọn C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận