Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu (Phần 2) ( có đáp án)

  • 5692 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Hai tầng lớp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu bao gồm

Xem đáp án

Lời giải:

Sự xâm nhập và chính sách phân phong ruộng đất của người Giéc-man đã dẫn đến sự hình thành hai tầng lớp là lãnh chúa phong kiến và nông nô. Quan hệ bóc lột giữa lãnh chúa phong kiến với nông nô được xác lập đồng thời đánh dấu xã hội phong kiến châu Âu được hình thành.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu là

Xem đáp án

Lời giải:

Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?

Xem đáp án

Lời giải:

Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ rồi đem chia cho nhau, trong đó các tướng lĩnh quân sự và quý tộc được phần nhiều hơn, đồng thời cũng được phong các tước vị cao, thấp khác nhau như công tước, hầu tước, bá tước, nam tước... => Hình thành tầng lớp lãnh chúa phong kiến.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?

Xem đáp án

Lời giải:

Nô lệ và nông dân bị biến thành nông nô, họ bị gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa => Hình thành tầng lớp nông nô.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trong các thành thị, cư dân chủ yếu thuộc những tầng lớp nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Cư dân sống chủ yếu trong các thành thị là những thợ thủ công và thương nhân. Họ lập ra các phường hội, thương hội để cùng nhau sản xuất và buôn bán.

Đáp án cần chọn là: C


4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thủy Tiên

V

2 năm trước

Vy Nguyễn Thanh

M

1 năm trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận

stt 29_phạm minh thanh_lớp 7a1 -
11:36 - 12/11/2021

bao lâu thì chủ trang web bán được 1 tỷ gói mè