Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước ( có đáp án)

  • 4064 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ai là người sáng lập nên nhà Lý vào năm 1009?

Xem đáp án

Lời giải:

Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê, vì vậy các tăng sư và đại thần, đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc, tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý được thành lập.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Năm 1054, nhà Lý đã đổi tên nước là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Năm 1042, vua Lý Thái Tông sai Trung thư sảnh - một cơ quan phụ trách việc " sửa định luật lệ, chia môn loại, biên ra điều khoản" làm bộ Hình thư. Đây là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta, được soạn thảo dựa trên luật tục, tập quán của các thời trước, mặt khác có sự tham khảo Đường luật (Trung Quốc). Gọi là Hình thư nhưng không chỉ quy định về hình sự mà còn bao trùm các lĩnh vực khác, do kỹ thuật lập pháp cổ các quan hệ xã hội được bảo vệ và gắn liền với quy phạm hình sự nên luật thời đó gọi là Hình pháp. Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết đây là tập luật lệ có tính chất pháp điển, bao gồm 3 quyển.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Quân đội của nhà Lý gồm có những bộ phận nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Quân đội của các nhà nước phong kiến ở Việt Nam từ thế kỉ XI đến XV sớm được tổ chức quy củ, gồm hai bộ phận: cấm quân- quân bảo vệ nhà vua và kinh thành và quân địa phương- canh phòng ở các lộ phủ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Biểu hiện nào sau đây không phản ánh đúng sự phồn thịnh của kinh thành Thăng Long trong thời nhà Lý?

Xem đáp án

Lời giải:

Thời Lý, kinh thành Thăng Long đã dần trở thành đô thị phồn thịnh, biểu hiện: 

- Phía trong Hoàng thành là nơi làm việc, sinh hoạt của nhà vua và hoàng thất. Có nhiều cung điện được xây dựng nguy nga bằng gỗ, lợp ngói ống, đầu có bít ngói hình rồng, hình phượng, hình hoa sen tạo thành một điềm mái mĩ lệ trước lầu rồng, gác phượng. Ngoài một số cung điện còn có lầu gác hai- ba tầng, từ xa đã thấy cung điện vua ngự cao đến 4 tầng.

- Phía ngoài Hoàng thành có khu dân cư với hệ thống chợ- bến, phường, phố công thương nghiệp và những xóm trại nông nghiệp…

=> Loại trừ đáp án: D

Đáp án cần chọn là: D


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Mai Linh

Tốt

3 năm trước

Thảo Hiền Vũ

T

2 năm trước

Thanh Lý Bá

ok dễ làm

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Mai Linh
08:55 - 15/11/2020

khó quá ...

Thanh Lý Bá
21:07 - 12/11/2021

hơi khó

Tạ Đình Phong
23:54 - 24/12/2021

dễ

25.Đặng Đức Mạnh 7a2
13:55 - 03/01/2022

em thấy dễ

Tuấn Kiệt Nguyễn
15:51 - 20/12/2023

tốt oke cho năm