Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 10 (có đáp án): Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

  • 8787 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhà Lý được thành lập vào thời gian nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Năm 1009, Lê Long Đĩnh mất, triều thần nhà Lê tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, nhà Lý được thành lập.


Câu 2:

Vì sao nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Nguyên nhân nhà Lý dời đô về Thăng Long được Lý Thái Tổ nêu rõ trong Chiếu dời đô. (SGK - tr.35)


Câu 3:

Kinh thành Thăng Long được bao bọc bởi một vòng thành ngoài cùng được gọi là gì?     

Xem đáp án

Chọn đáp án:B

Giải thích:(SGK – 35)


Câu 4:

Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt vào thời gian nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án:C

Giải thích:(SGK – 36)


Câu 5:

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?     

Xem đáp án

Chọn đáp án:A

Giải thích: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là bộ Hình thư, do nhà Lý ban hành năm 1042.


4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Hoàng Vũ

Đề hơi dễ có đề nào khó hơn ko?

3 năm trước

Nguyễn Hoàng Phương Dung

3 năm trước

LE DINH CHINH

N

2 năm trước

Nguydjdjdfasdđkdkdda

2 năm trước

Quang Huy

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Đình Vượng
20:32 - 06/11/2020

cũng được nếu cho HS làm thử như này thì HS cũng được nâng cao kĩ năng hơn [cảm ơn viẹtack] =[[[[[[[[[[[[[[[[[[

Sĩ Nguyên Phan
17:39 - 13/11/2020

Đề dễ

Sĩ Nguyên Phan
17:40 - 13/11/2020

Game là dễ

Nguyễn Mai Linh
08:51 - 15/11/2020

đề dễ quá à

Thu Phuong Đam Vo
11:27 - 06/01/2021

dễ quá mik đc 9/10 lun