Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 13: Nước Đại Việt thế kỉ XIII ( có đáp án)

  • 3138 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong thời Trần bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Bộ máy quan lại thời Trần được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền gồm 3 cấp: triều đình đứng đầu là vua, các đơn vị hành chính trung gian lộ, phủ, huyện, châu và cấp hành chính cơ sở là xã.

Đáp án cần chọn là: A

Chú ý

Tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần trong giai đoạn đầu được tổ chức theo hình thức quân chủ quý tộc- thể chế mà trong đó quyền lực tối cao vẫn trong tay một người đứng đầu (vua, hoàng đế…) nhưng trong bộ máy nhà nước, tầng lớp quý tộc nắm giữ hầu hết các trọng trách ở triều đình và địa phương, hệ thống quan lại hầu hết là những người trong hoàng tộc


Câu 2:

Hình thức phân phong tước hiệu và ruộng đất cho quý tộc dưới thời Trần được gọi là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Các quý tộc họ Trần được phong vương hầu và ban thái ấp. Tuy nhiên đất đai được ban cấp làm thái ấp các quý tộc chỉ có quyền chiếm hữu, còn nhà nước vẫn nắm quyền sở hữu tối cao

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Bộ luật được biên soạn dưới thời Trần có tên là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Thời Trần, Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật (hay Hình luật)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Quân đội nhà Trần được phiên chế thành những bộ phận nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Quân đội nhà Trần gồm có: cấm quân và quân ở các lộ.

- Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình, nhà vua.

- Quân ở các lộ có chức năng bảo vệ chính quyền ở các địa phương. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Biểu hiện nào dưới đây không phản ánh đúng sự khủng hoảng của nhà Lý trong cuối thế kỉ XII?

Xem đáp án

Lời giải:

Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng khủng hoảng, suy yếu:

- Chính quyền không chăm lo đến đời sống của nhân dân, quan lại lao vào ăn chơi sa đọa

- Lụt lội, hạn hán, mất mùa liên tiếp xảy ra. Đời sống nhân dân cực khổ đến mức phải bán vợ đợ con

- Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra ở nhiều nơi. 

=> Loại trừ đáp án: D

Đáp án cần chọn là: D


4.5

Đánh giá trung bình

83%

17%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Thị Thuý

T

1 năm trước

Thuy Khuc

1 năm trước

Minh Triết

hơi ít câu
h

1 năm trước

hương nguyen

WELL IT Í A VẺY GÔD
V

1 năm trước

Vietk Nguyen

P

1 năm trước

Phạm Bảo Ngọc

Bình luận


Bình luận

7A Xuân Quý
20:14 - 01/01/2022

câu 6 đáp án là c