Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời kì trung đại Châu Âu ( có đáp án)

  • 2589 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đất nước nào là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng?

Xem đáp án

Lời giải:

Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là Italia. Do từ thế kỉ XIV, I-ta-li-a có nền kinh tế hàng hóa phát triển, có đời sống đô thị phồn thịnh với những thành thị tự do, quan hệ tư bản chủ nghĩa chiếm địa vị thống trị. Hơn nữa I-ta-li-a là quê hương của văn minh Hi Lạp- Rô ma. Ở đây vẫn còn bảo lưu được nhiều giá trị của nền văn minh này.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Những nhà văn hóa- khoa học lớn trong thời kì Phục hưng được đánh giá là

Xem đáp án

Lời giải:

Trong thời kì Phục hưng, sự xuất hiện của rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta thường gọi là “những con người khổng lồ về tư tưởng và sự uyên bác trong lịch sử nhân loại:

- Ph. Ra-bơ-le vừa là nhà văn, vừa là nhà y học lớn.

- R. Đê-các-tơ không những là nhà toán học xuất sắc mà còn là nhà triết học lớn.

- Lê-ô-na đơ Vanh-xi là họa sĩ thiên tài, cũng là kĩ sư nổi tiếng.

- N. Cô-péc-ních, Ga-li-lê là những nhà thiên văn có nhiều cống hiến lớn cho ngành thiên văn học, ….

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu do ai khởi xướng?

Xem đáp án

Lời giải:

Người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo là M. Lu-thơ (1483 - 1546), một tu sĩ ở Đức.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cơ sở tư tưởng chính thống của giai cấp phong kiến châu Âu là 

Xem đáp án

Lời giải:

Trong suốt hơn 1000 năm, giai cấp phong kiến châu Âu đã lấy Kinh thánh của đạo Ki-tô làm cơ sở tư tưởng chính thống của mình và dựa vào Giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Phong trào cải cách tôn giáo có tác động như thế nào đến đạo Ki-tô?

Xem đáp án

Lời giải:

Sự phát triển của phong trào cải cách tôn giáo đã khiến cho đạo Ki-tô bị phân hóa thành hai giáo phái: Cựu giáo là Ki-tô giáo cũ và Tân giáo là tôn giáo cải cách.

Đáp án cần chọn là: B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phuc Tran

Bình luận


Bình luận