Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (có đáp án)

  • 2798 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đến những thế kỉ đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã sử dụng rộng rãi kim loại gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Đến những năm đầu thế kỉ Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng rộng rãi đồ sắt. Đây cũng chính là một trong những điều kiện để dẫn tới sự ra đời các vương quốc cổ ở khu vực

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Các nước ở khu vực Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng mạnh của yếu tố thời tiết nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Các nước Đông Nam Á đều có một nét chung về điều kiện tự nhiện là đều chịu ảnh hưởng chủ yếu của giáo mùa, tạo nên hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Quần đảo In-đô-nê-xi-a được thống nhất dưới vương triều nào? 

Xem đáp án

Lời giải:

Từ rất nhiều nước nhỏ trên hai đảo Xu-ma-tơ-ra và Gia-va, đến cuối thế kỉ XIII, dòng vua Gia-va mạnh lên, đã chinh phục được Xu-ma-tơ-ra, thống nhất In-đô-nê-xi-a dưới Vương triều Mô-giô-pa-hít (1213 – 1527).

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Từ khoảng nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII, tình hình Đông Nam Á có điểm gì nổi bật?

Xem đáp án

Lời giải:

Từ khoảng nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII, là thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á:

+In-đô-nê-xi-a: được thống nhất dưới vương triều Mô-giô-pa-hít (1213 - 1527)

+Trên bán đảo Đông Dương: ngoài  Đại Việt và Cham-pa, Cam-pu-chia cũng bước vào thời kì Ăng - co huy hoàng

+ Trên lưu vực sông I-ra-oa-đi từ thế kỉ XI, vương quốc Pa-gan mạnh lên đã chinh phục các tiểu quốc xung quanh

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Ý nào sau đây phản ánh đúng tình hình các nước Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVIII?

Xem đáp án

Lời giải:

Nửa sau thế kỉ XVIII, các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì suy yếu. Tuy nhiên chế độ phong kiến vẫn còn tồn tại cho tới khi bị biến thành thuộc địa của thực dân phương Tây (trừ Thái Lan).

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận