Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 14 (có đáp án): Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

  • 4970 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nguyên nhân thúc đẩy cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là gì?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp là nước thắng trận nhưng bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nền kinh tế kiệt quệ. Tư bản Pháp vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước vừa đẩy mạnh khai thác thuộc địa để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh thế giới gây ra.


Câu 2:

Tư bản Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Tư bản Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào lĩnh vực nông nghiệp (chủ yếu là đồn điền cao su). Năm 1927, số vốn đầu tư vào nông nghiệp lên đến 400 triệu phrăng.


Câu 3:

Tại sao tư bản Pháp tập trung vốn vào việc lập đồn điền cao su và khai thác than?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Tư bản Pháp tập trung vốn vào việc lập đồn điền cao su và khai thác than vì cao su và than là hai mặt hàng thị trường Pháp và thế giới có nhu cầu lớn. Cao su và than được sủ dụng trong nhiều ngành công nghiệp.


Câu 4:

Trong chính sách thương nghiệp, vì sao thực dân Pháp đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Thực dân Pháp đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là hàng Trung Quốc và Nhật Bản để nắm chặt, muốn độc chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương. Nhờ đó hàng hóa Pháp nhập vào Đông Dương tăng lên rất nhanh.


Câu 5:

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm, lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp. Do nền kinh tế Việt Nam chủ yếu sản xuất hàng tiêu dùng và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chính quốc và sử dụng những mặt hàng nhập khẩu từ Pháp.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

k

3 tháng trước

khanhhuyen le

Bình luận


Bình luận

Pham Thanh An
21:21 - 14/03/2021

dame dane

Đặng Long
22:34 - 30/05/2022

tưởng công nhân ạ