Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 2 (có đáp án): Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70

  • 4720 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế Liên Xô như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1973, tới những năm 80 của thế kỉ XX, nền kinh tế Liên Xô ngày càng khó khăn: sản xuất trì trệ, lương thực, hàng hóa khan hiếm, mức sống nhân dân giảm sút.


Câu 2:

Sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô (3 – 1885), Goóc-ba-chốp đã thực hiện:

Xem đáp án

Đáp án B

Tháng 3/1985, Gooc-ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô, đề ra đường lối cải tổ. Công cuộc cải tổ của ông nhanh chóng lâm vào tình trạng bị động, lúng túng, đầy khó khăn.


Câu 3:

Công cuộc cải tổ ở Liên Xô được tiến hành trong thời gian bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Công cuộc cải tổ ở Liên Xô được tiến hành từ khi tổng thống Goóc-ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản năm 1985 đến năm 1991, khi Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.


Câu 4:

Nội dung của công cuộc cải tổ ở Liên Xô là gì?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Đường lối cải tổ tập trung vào “cải cách kinh tế triệt để” tiếp theo là cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng.


Câu 5:

Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô chấm dứt?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Ngày 25 – 12 – 1991, Goóc-ba-chốp tuyên bố từ chức tổng thống. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

trần khoa

T

9 tháng trước

Trang Trang

ok khá bổ ích trong thời gian dịch bệnh như thế này

Bình luận


Bình luận