Trắc nghiệm: Lời tiễn dặn có đáp án

  • 372 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đọan trích Lời tiễn dặn thể hiện tâm trạng gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Tiễn dặn người yêu là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Tình cảm tha thiết, quyến luyến và tình yêu sâu sắc của chàng trai trong Tiễn dặn người yêu không được biểu hiện qua những chi tiết nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Đoạn trích Lời tiễn dặn có biện pháp điệp cú pháp. Cái chết trong đoạn thơ mang ý nghĩa chủ yếu là?

                           Chết ba năm hình treo còn đó

Chết thành sông, vục nước uống mát lòng,

Chết thành đất, mọc cây trầu xanh thẳm,

Chết thành bèo, ta trôi nổi ao chung,

Chết thành muôi, ta múc xuống cùng bát,

Chết thành hồn, chung một mái, song song.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Câu nào không chính xác khi nhận xét về hình ảnh thiên nhiên trong Lời tiễn dặn?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận