Trắc nghiệm : Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh có đáp án

  • 339 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thế nào là một đoạn văn?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Một đoạn văn cần đạt được những yêu cầu nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Đâu là điểm khác biệt giữa một đoạn văn thuyết minh và một đoạn văn tự sự?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Đâu là điểm giống nhau giữa một đoạn văn thuyết minh và một đoạn văn tự sự?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Một đoạn văn thuyết minh thường gồm phần?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B → Ba phần: Mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận