Trắc nghiệm: Luyện viết đoạn văn tự sự có đáp án

  • 346 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Câu chủ đề nêu ý khái quát thường nằm ở vị trí nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Đoạn văn của phần mở bài có nhiệm vụ gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Đoạn văn của phần thân bài có nhiệm vụ gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Đoạn văn của phần kết bài có nhiệm vụ gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận