Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

  • 1425 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dòng nào dưới đây không phải là giá trị cơ bản của văn học?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Ý nào dưới đây không phải là phương thức tạo nên giá trị nghệ thuật của văn học?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Dòng nào dưới đây nêu đúng lĩnh vực tri thức mà văn học có thể cung cấp cho con người?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Khi nói đến kiến thức về đời sống mà văn học đem đến là ta đang đề cập trực tiếp đến giá trị nào sau đây của văn học?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận