Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Kiểm tra tổng hợp cuối năm

  • 1652 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Kí của Nguyễn Tuân có đặc điểm gì nổi bật ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Viết Người lái đò sông Đà Nguyền Tuân đã đạt được mục đích gì ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Thác và dòng nước Sông Đà được tác giả miêu tả như thế nào ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Dòng nào nói đúng nét tương đồng giữa Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ Ngọc Tường?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Dòng nào nói đúng trình tự nội dung được triển khai trong Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận