Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Phân tích tác phẩm Rừng xà nu (Phần 2)

  • 1441 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dòng nào sau đây không nêu đúng đặc điểm nổi bật về cảm hứng - bút pháp trong sáng tác của Nguyễn Trung Thành?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Nhà văn viết truyện Rừng xà nu với mục đích gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Dòng nào không nói lên thành công cùa Rừng xà nu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Nhận đình nào chưa chính xác về các nhân vật, thế hệ nhân vật trong truyện?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Cánh rừng xà nu trong tác phẩm biểu tượng cho những gì ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận