Trắc nghiệm: Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm) có đáp án

  • 548 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tác giả của bài thơ Nhàn là ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Bài thơ Nhàn được trích trong tập thơ nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Thể thơ của bài thơ Nhàn là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Nội dung nào không đúng khi nói về bài thơ Nhàn?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Biện phép nghệ thuật nào được tác giả sử dụng hiệu quả trong bài thơ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận