Trắc nghiệm: Nhưng nó phải bằng hai mày có đáp án

  • 503 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hiểu như thế nào cho đúng về nghĩa của từ "phải" trong truyện cười Nhưng nó phải bằng hai mày?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Chi tiết Cải vội xèo năm ngón tay và nói Xin xét lại, lẽ phải về con mà! có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Truyện Nhưng nó phải bằng hai mày muốn phê phán tệ nạn nào trong xã hội?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Truyện Nhưng nó phải bằng hai mày thuộc loại truyện văn học dân gian nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Truyện Nhưng nó phải bằng hai mày đã chuẩn bị những yếu tố nào cho sự hình thành và phát triển của mâu thuẫn trong truyện?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận