Trắc nghiệm : Nội dung và hình thức của văn bản văn học có đáp án

  • 329 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dòng nào dưới đây giải thích sai lí do vì sao với văn bản văn học, người ta không thể tách biệt nội dung khỏi hình thức?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Dòng nào dưới đây giải thích không đúng lí do vì sao trong nghiên cứu văn học, người ta lại cần phải phân chia nội dung và hình thức của văn bản văn học?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Được coi là thuộc về nội dung của văn bản văn học các khái niệm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Được coi là thuộc về hình thức của văn bản văn học các khái niệm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Đề tài của văn bản văn học là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận