Trắc nghiệm : Ôn tập phần Làm văn có đáp án

  • 359 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Văn bản tự sự là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Văn bản thuyết minh là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Văn bản nghị luận là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Mục đích của văn bản tự sự là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Mục đích của văn bản thuyết minh là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Đỗ Hoàng Hiếu

Bình luận


Bình luận