Trắc nghiệm: Ôn tập văn học dân gian Việt Nam có đáp án

  • 466 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi Tấm bị giết, không thấy Bụt hiện lên giúp đỡ Tấm nữa. Tác giả dân gian muốn nói lên điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Câu nào sau đây không nằm trong định nghĩa văn học dân gian?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Âm hưởng nổi bật thường thấy của thể loại sử thi là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt giữa thể loại truyện ngụ ngôn so với thể loại truyện cổ tích loài vật?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Ca dao chủ yếu ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận