Trắc nghiệm: Ra-ma buộc tội (trích Ra-ma-ya-na - sử thi Ấn Độ) có đáp án

  • 479 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ra-ma buộc tội nằm ở phần nào của tác phẩm Ra-ma-ya-na?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Hình ảnh nào không có trong đoạn văn miêu tả thái độ của Ra-ma khi Xi-ta bước vào giàn lửa?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Đoạn trích Ra-ma buộc tội nằm ở đoạn nào trong cốt truyện của sử thi Ra-ma-ya-na?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Sau chiến thắng Ra-ma và Xi-ta gặp nhau trước sự chứng kiến của mọi người.

Mọi người đó gồm những ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Trước mặt mọi người, những lời đầu tiên của Ra-ma nói với Xi-ta là những lời lẽ như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận