Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 12 (có đáp án): Hô hấp ở thực vật

  • 3918 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hô hấp là quá trình:

Xem đáp án

Đáp án là A

Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học của của tế bào sống, trong đó các phân tử hữu cơ bị oxi hóa đến CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng và một phần năng lượng đó được tích luỹ trong ATP


Câu 2:

Quá trình hô hấp ở thực vật là

Xem đáp án

Đáp án là D

Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học của của tế bào sống, trong đó các phân tử hữu cơ bị oxi hóa đến CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng và một phần năng lượng đó được tích luỹ trong ATP


Câu 3:

Hô hấp ở thực vật là quá trình?

Xem đáp án

Đáp án là C

Hô hấp ở thực vật là quá trình ôxi hóa hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho hoạt động sống


Câu 4:

“....... (1)....... là quá trình ....(2).... các hợp chất hữa cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng ....(3).... cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể”. (1), (2) và (3) lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án là D

Hô hấp là quá trình oxi hóa các hợp chất hữa cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể”


Câu 5:

Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là

Xem đáp án

Đáp án là A

Trong 4 bộ phận trên, rễ là cơ quan có hoạt động hô hấp mạnh nhất


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận