Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 8 (có đáp án): Cấu tạo của lá và chức năng quang hợp ở thực vật

  • 5903 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?

Xem đáp án

Đáp án là C

Cân bằng nhiệt độ của môi trường không phải là vai trò của quang hợp


Câu 3:

Vai trò nào sau đây không thuộc quá trình quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án là B

Quang hợp không có vai trò biến đổi chất hữu cơ thành năng lượng cung cấp cho hoạt động sống, đây là vai trò của hô hấp


Câu 4:

Quá trình quang hợp không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án là C

Quang hợp không có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành năng lượng


Câu 5:

Cấu tạo của lá phù hợp với chức năng quang hợp

Xem đáp án

Đáp án là D

Lá có hình dạng bản, mỏng → hấp thụ được nhiều ánh sáng và thuận lợi cho khí khuếch tán ra vào


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hạ Băng

T

7 tháng trước

Thanh Phung

Bình luận


Bình luận

nguyen ngoc thanh mai
08:51 - 23/10/2021

cau 1 a cau 2c cau 3 b cau 4c cau 5 d cau 6 a 7b 8 c 9d 10a 11d

nguyen ngoc thanh mai
08:56 - 23/10/2021

12b 13d 14a 15a 16a 17c 18c 19a 20d

nguyen ngoc thanh mai
08:59 - 23/10/2021

21 c

22d
23a
24a
25a
26d
27a
28c
29c
30d
31d
32a
33d
34d
35a
36b
37b

Phương Phạm
11:00 - 20/12/2021

Câu 31 sao đáp án C với D giống nhau z ?

Phương Phạm
10:59 - 20/12/2021

À khác tên đường, sozi mn :(