Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 8 (có đáp án): Cấu tạo của lá và chức năng quang hợp ở thực vật

  • 12042 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?

Xem đáp án

Đáp án là C

Cân bằng nhiệt độ của môi trường không phải là vai trò của quang hợp


Câu 3:

Vai trò nào sau đây không thuộc quá trình quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án là B

Quang hợp không có vai trò biến đổi chất hữu cơ thành năng lượng cung cấp cho hoạt động sống, đây là vai trò của hô hấp


Câu 4:

Quá trình quang hợp không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án là C

Quang hợp không có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành năng lượng


Câu 5:

Cấu tạo của lá phù hợp với chức năng quang hợp

Xem đáp án

Đáp án là D

Lá có hình dạng bản, mỏng → hấp thụ được nhiều ánh sáng và thuận lợi cho khí khuếch tán ra vào


4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hạ Băng

T

2 năm trước

Thanh Phung

K

1 năm trước

Khải Phan

N

1 năm trước

Nguyễn Xuân Trường

Bình luận


Bình luận

nguyen ngoc thanh mai
08:51 - 23/10/2021

cau 1 a cau 2c cau 3 b cau 4c cau 5 d cau 6 a 7b 8 c 9d 10a 11d

nguyen ngoc thanh mai
08:56 - 23/10/2021

12b 13d 14a 15a 16a 17c 18c 19a 20d

nguyen ngoc thanh mai
08:59 - 23/10/2021

21 c

22d
23a
24a
25a
26d
27a
28c
29c
30d
31d
32a
33d
34d
35a
36b
37b

Phương Phạm
11:00 - 20/12/2021

Câu 31 sao đáp án C với D giống nhau z ?

Phương Phạm
10:59 - 20/12/2021

À khác tên đường, sozi mn :(