Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 16 (có đáp án): Tiêu hóa ở động vật

  • 8226 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Chức năng không đúng với răng của thú ăn cỏ là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Chức năng không đúng với răng của thú ăn thịt là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Sự tiêu hóa thức ăn ở dạng tổ ong diễn ra như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận