Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 17 (có đáp án): Hô hấp ở động vật (Phần 2)

  • 9157 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Lưỡng cư sống được ở nước và cạn vì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Ở côn trùng, sự thông khí trong các ống khí thực hiện nhờ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Ở cá, nước chảy từ miệng qua mang theo một chiều vì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Cơ quan hô hấp của động vật trên cạn nào sau đây trao đổi khi hiệu quả nhất?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Điểm khác nhau về cấu tạo phổi của chim so với động vật trên cạn khác là?

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Văn Tuấn
10:20 - 17/12/2020

câu 8 kq có sai ko v ad ơi

Diệu Linggg
16:57 - 20/01/2022

8B đúng nha