Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 32 (có đáp án): Tập tính ở động vật

  • 6265 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Ở động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, tập tính kiếm ăn?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Ở động vật có hệ thần kinh phát triển, tập tính kiếm ăn?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Tinh tinh xếp các hòm gỗ chồng lên nhau để lấy chuối trên cao là kiều học tập?

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận