Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 35 (có đáp án): Hoocmon ở thực vật (Phần 1)

  • 9975 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Người ta sử dụng auxin tự nhiên (AIA)  và auxin nhân tạo (AAN, AIB) nhằm mục đích?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Gibêrelin có vai trò?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Xitôkinin chủ yếu sinh ra ở?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Auxin chủ yếu sinh ra ở?

Xem đáp án

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đức Minh

L

4 tháng trước

Loan Hồ

Bình luận


Bình luận

Linh Lan
21:08 - 25/03/2021

B và D giống nhau nè

Linh Lan
21:11 - 25/03/2021

câu 6 sai nè , đáp án là c chứ

wuhthna
18:28 - 06/05/2023

câu 6 sai đáp án ad oi