Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 35 (có đáp án): Hoocmon ở thực vật (Phần 1)

  • 5442 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Người ta sử dụng auxin tự nhiên (AIA)  và auxin nhân tạo (AAN, AIB) nhằm mục đích?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Gibêrelin có vai trò?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Xitôkinin chủ yếu sinh ra ở?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Auxin chủ yếu sinh ra ở?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 tháng trước

Đức Minh

Bình luận


Bình luận

Linh Lan
21:08 - 25/03/2021

B và D giống nhau nè

Linh Lan
21:11 - 25/03/2021

câu 6 sai nè , đáp án là c chứ