Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 37 (có đáp án): Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Phần 1)

  • 12106 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Cho các loài sau:

⦁ Cá chép

⦁ Gà

⦁ Thỏ

⦁ Khỉ

⦁ Bọ ngựa

⦁ Cào Cào

⦁ Bọ rùa

⦁ Ruồi

⦁ Muỗi

Có bao nhiêu loài sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích :

có 3 loài sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn: muỗi, ruồi, bọ bùa.


Câu 3:

Biến thái là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là trường hợp?

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đức Minh

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Phạm Hằng
09:40 - 14/06/2020

câu 4 đáp án đúng là 4,6,7,9 không có 10

Lê Cẩm Vân
08:34 - 02/05/2023

muỗi biến thái hoàn toàn mà,câu 4 ko có 10