Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 37 (có đáp án): Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Phần 2)

  • 9473 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Sự phát triển của cơ thể động vật gồm các quá trình liên quan mật thiết với nhau là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Quá trình phát triển của động vật đẻ trứng gồm giai đoạn?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Ở động vật đẻ trứng,  sự sinh trưởng và phát triển của giai đoạn phôi theo trật tự?

Xem đáp án

Đáp án: D


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Lê Trí Đức

có câu đáp án không chính xác

Bình luận


Bình luận

Vân Võ Minh Tường
08:45 - 20/03/2022

Câu 6 : Hình 1 và 2 đều là biến thái hoàn toàn và có cấu tạo rất khác so với con trưởng thành

Sơn Trương
15:03 - 30/03/2022

Đáp án đúng đấy bạn. Tôi lúc trước cũng nghĩ như bạn nhưng mà đọc lại sách mới hiểu.

Huy Nguyễn
09:19 - 12/05/2022

hình 2 là biến thái hoàn toàn chứ nhỉ?

Lê Cẩm Vân
08:33 - 02/05/2023

ếch biến thái hoàn toàn mà