Trắc nghiệm Sinh Học 11 (có đáp án): Ôn tập chương 4

  • 2296 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Trong điều hòa sinh trứng, điều hòa âm tính diễn ra khi nồng độ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Trong điều hòa sinh tinh, điều hòa âm tính diễn ra khi nồng độ?

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận