Trắc nghiệm: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng có đáp án

  • 357 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Lí Bạch được mệnh danh là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Giải thích từ cô phàm là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Chủ đề chính của bài thơ là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận