Writing

  • 1665 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

“I can't come (A) in Saturday.” “That's (B) too bad - we've (C) already bought the tickets (D) so you'll still have to pay.”

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: sửa in ⇒ on

Dịch: “Tôi không thể đến vào thứ 7.” “Tiếc quá nhưng mà chúng tôi mua vé rồi nên bạn vẫn phải trả tiền nhé”


Câu 2:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

We’d love (A) to have gone (B) to the barbecue, (C) but it was (D) impossible

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: sửa to have gone ⇒ to go

Dịch: Chúng tôi muốn đi ăn đồ nướng, nhưng điều này là không thể


Câu 3:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

They (A) went to a restaurant (B) and they didn’t enjoy it. They’d prefer (C) to have eaten (D) at home

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: sửa and ⇒ but

Dịch: Họ đi đến một nhà hàng nhưng không thích nó. Họ muốn ăn ở nhà


Câu 4:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

You remembered (A) locking the door (B) before you left, (C) but you forgot (D) to close the windows.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: sửa locking ⇒ to lock

Dịch: Bạn nhớ khoá cửa trước khi rời đi, nhưng lại quên đóng cửa sổ


Câu 5:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Ms. Boston could remember (A) to drive (B) along the street (C) just before the accident happened, (D) but she couldn’t remember the accident itself

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: sửa to drive ⇒ driving

Dịch: Bà Boston có thể nhớ đã đi qua đoạn đó khi tai nạn xảy ra nhưng không thể nhớ chính cái tai nạn đó


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận