Trắc nghiệm: Tìm hiểu chung về văn nghị luận có đáp án

  • 4763 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm của văn nghị luận ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Văn nghị luận không được trình bày dưới dạng nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Để thuyết phục người đọc, người nghe, một bài văn nghị luận cần phải đạt được những yêu cầu gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Trong đời sống ta thường gặp văn nghị luận dưới dạng nào? 

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

dinhhanh009@gmail.com
17:37 - 01/12/2021

cau2d