Trắc nghiệm: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm) có đáp án

  • 511 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Những tư tưởng nào dưới đây được thể hiện trong tác phẩm Chinh phụ ngâm?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Tác phẩm Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn được viết theo thể loại nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Bản dịch Chinh phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm được viết theo thể thơ nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Các câu thơ sau:

Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước,

Ngồi rèm thưa ru thác đòi phen.

Ngoài rèm thưa thước chẳng mách tin,

Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng?

Có thể được hiểu là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận