Trắc nghiệm: Tỏ lòng (Thuật hoài) có đáp án

  • 687 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Những tác phẩm của tác giả Phạm Ngũ Lão là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Cụm từ khí thế nuốt trâu được hiểu là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Dòng nào không gắn với nội dung bài thơ Tỏ lòng?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Cách nào hiểu đúng nghĩa của từ tam quân?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận