Trắc nghiệm Toán 4 Bài 11: (có đáp án) nhân với 10, 100, 1000, … chia cho 10, 100, 1000, …

  • 1429 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Con hãy chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

Khi nhân số tự nhiên với 10,100,1000,... ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba ... chữ số 0 vào bên phải số đó.

Vậy tất cả các đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 2:

Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn ... cho 10, 100, 1000,... ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba, ... chữ số 0 ở bên phải số đó. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn ... cho 10,100,1000,... ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba, ... chữ số 0 ở bên phải số đó.

Vậy khẳng định đã cho là đúng.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

27x10 = ...

Xem đáp án

Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó.

Do đó: 27×10=270.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 270.


Câu 4:

Tính nhẩm: 2350 x 1000 = ? 

Xem đáp án

Khi nhân một số tự nhiên với 1000 ta chỉ việc thêm ba chữ số 0 vào bên phải số đó.

Do đó: 2350×1000=2350000

Đáp án C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

4800 : 100 = ...

Xem đáp án

Khi chia số tròn trăm cho 100 ta chỉ việc bỏ bớt hai chữ số 0 ở bên phải số đó.

Do đó ta có: 4800:100=48

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 48.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

\color{Green}{Cường}
09:57 - 26/07/2021

sao nhập chữ và số không đc

\color{Green}{Cường}
09:58 - 26/07/2021

Câu 2 đáp án là đúng

\color{Green}{Cường}
09:58 - 26/07/2021

Câu 3 đáp án 270

Chí Bảo Trịnh
16:15 - 24/03/2022

Ko caafn nhaapj chuwx soos