Trắc nghiệm Toán 4 Bài 11: (có đáp án) phép chia phân số

  • 412 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phân số đảo ngược của phân số 47 là:

Xem đáp án

Phân số đảo ngược của phân số 47 là 74.

Đáp án C


Câu 2:

Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Vậy phát biểu đã cho là đúng.

Đáp án A


Câu 5:

Tính: 1118 : 3

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận