Trắc nghiệm Toán 4 Bài 14: (có đáp án) hình thoi – diện tích hình thoi

  • 1453 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một hình thoi có độ dài  hai đường chéo là m, n. Khi đó công thức tính diện tích hình thoi đó là:

Xem đáp án

Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Do đó, hình thoi có độ dài hai đường chéo là m, n thì diện được tính theo công thức:  S =  m × n2

Đáp án D


Câu 3:

Một hình thoi có diện tích là 224 cm2 và độ dài đường chéo lớn là 28cm. Vậy độ dài đường chéo bé là:

Xem đáp án

Độ dài đường chéo bé của hình thoi đó là:

          224×2:28=16(cm)

                                        Đáp số: 16cm.

Chú ý

Học sinh có thể làm sai khi tính độ dài đường chéo bé bằng cách lấy diện tích chia cho đường chéo lớn, từ đó chọn đáp án sai là A.


Câu 5:

Cho hình vẽ như sau:

 

Hình thoi MNPQ có độ dài cạnh là 32cm. Tổng độ dài hai đường chéo là 84cm, hiệu độ dài hai đường chéo là 12cm. Độ dài chiều cao NK là:

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:

 

Độ dài đường chéo MP là:

            (84+12):2=48(cm)

Độ dài đường chéo NQ là:

            84−48=36(cm)

Diện tích hình thoi đó là:

            48×36:2=864(cm2)

Độ dài chiều cao NK là:

            864:32=27(cm)

                              Đáp số: 27cm.

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Huỳnh Ngọc thông

12 tháng trước

Trần Thị Thu Ngân

Bình luận


Bình luận