Trắc nghiệm Toán 4 Bài 21: (có đáp án) chia cho số có một chữ số

  • 1250 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

a∶1 = a. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta có: Mọi số chia cho 1 đều bằng chính nó.

Hay a : 1 = a.

Vậy biểu thức đã cho là đúng.

Đáp án A


Câu 2:

Tính: 25872∶3

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Tính: 408076∶7

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận