Trắc nghiệm Toán 4 Bài 5: (có đáp án) ôn tập về đại lượng

  • 1328 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong các đơn vị đo khối lượng sau, đơn vị nào bé hơn ki-lô-gam?

Xem đáp án

Ta có các đơn vị đo khối lượng viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

            tấn;  tạ;  yến;  ki-lô-gam;  héc-tô-gam;  đề-ca-gam;  gam

Các đơn vị đo khối lượng bé hơn ki-lô-gam là héc-tô-gam; đề-ca-gam; gam.

Vậy tất cả các đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống: 4 tạ =  ... yến

Xem đáp án

Ta có: 1 tạ = 10 yến nên 4 tạ = 10 yến × 4 = 40 yến.
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 40.


Câu 3:

6 tấn = ... kg.

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Ta có: 1 tấn =1000 nên 6 tấn = 1000kg × 6 = 6000kg.

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là 6000.

Đáp án B


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:  5 giờ =  ... phút

Xem đáp án

Ta có 1 giờ = 60 phút nên 5 giờ = 60 phút × 5 = 300 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 300.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống: 15 thế kỉ = ...  năm

Xem đáp án

Ta có 1 thế kỉ = 100 năm, do đó 15 thế kỉ = 100 năm × 15 = 1500 năm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1500.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận